Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Zakup przez telefon

Telefony:
34 3242507
600 850 609
793 399 992
666 119 991

Adres:
ul. Kiedrzyńska 9
42-202 Częstochowa

Bank:
Pekao S.A.
12 1240 1213 1111 0000 2379 6362

E- mail:
handel@e-programy.eu

Usługi serwisowe

1. Instalacja oprogramowania
2. Wdrożenie serwisowe urządzeń
3. Instalacja i odczyt kas fiskalnych
4. Przeglądy urządzeń fiskalnych
5. Szkolenia

Serwis24

Telefon:
600 850 609
793 399 992
666 11 9991

Tymczasowe obniżenie stawek VAT przedłużone do 31 października 2022 r.

Czas korzystania z obniżonych stawek VAT  dla niektórych wyrobów przedłużony o 3 miesiące.

W Dzienniku Ustaw z 14 lipca br. (poz. 1488) opublikowano ustawę z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Aktem tym wprowadzono zmianę do ustawy o VAT w zakresie wydłużenia okresu stosowania obniżonych stawek, wprowadzonych tymczasowo w ramach zw. „tarczy antyinflacyjnej” od 1 lutego 2022 r.

Zgodnie z art. 53 powołanej ustawy, okres stosowania stawki VAT 0% na podstawie art. 146da w ust. 1 ustawy o VAT, stawki 5% w oparciu o art. 146db oraz stawki 8% z art. 146dc, zakończy się nie 31 lipca, lecz 31 października 2022 r.

Odpowiedniemu wydłużeniu ulega również obowiązek informowania odbiorców o zastosowaniu obniżonych stawek. (Tutaj w zależności od rodzaju towarów – poprzez zamieszczenie informacji przy kasie rejestrującej, dołączenie informacje do faktury albo przekazanie jej oddzielnie).

 

Zmiana nie wpływa natomiast na zakres przedmiotowy preferencji, który pozostaje ten sam. Czyli w okresie do 31 października 2022 r., obniżenie wysokości opodatkowania nadal dotyczy jedynie:

1)   stawka VAT 0%:
-  towarów spożywczych wymienionych w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56),
-  środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu oraz podłoży do upraw, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2021 r. poz. 76), z wyłączeniem podłoży mineralnych,
- nawozów i środków ochrony roślin, zwykle przeznaczonych do wykorzystania w produkcji rolnej, wymienionych w poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy,
-  ziemi ogrodniczej wymienionej w poz. 12 załącznika nr 3 do ustawy,
-  gazu ziemnego (CN 2711 11 00 albo 2711 21 00);

 2)  stawka VAT 5%:
-   energii elektrycznej (CN 2716 00 00),
-   energii cieplnej

 3)  stawka VAT 8%
-   benzyn silnikowych (CN 2710 12 45 lub 2710 12 49) oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach,
-   olejów napędowych (CN 2710 19 43 i 2710 20 11) oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach,
-  biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych - bez względu na kod CN,
-  przeznaczonych do napędu silników spalinowych gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych (CN 2711, z wyłączeniem CN 2711 11 00 i 2711 21 00) oraz gazowych węglowodorów alifatycznych (CN 2901), skroplonych.

Analogiczne zmiany wprowadzono w ustawie o podatku akcyzowym, wydłużając do 31 października 2022 r. okres stosowania zwolnienia od akcyzy przy sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu będącemu odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym oraz okres czasowego obniżenia stawek akcyzy na określone wyroby energetyczne.