Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Zakup przez telefon

Telefony:
34 3242507
600 850 609
793 399 992
666 119 991

Adres:
ul. Kiedrzyńska 9
42-202 Częstochowa

Bank:
Pekao S.A.
12 1240 1213 1111 0000 2379 6362

E- mail:
handel@e-programy.eu

Usługi serwisowe

1. Instalacja oprogramowania
2. Wdrożenie serwisowe urządzeń
3. Instalacja i odczyt kas fiskalnych
4. Przeglądy urządzeń fiskalnych
5. Szkolenia

Serwis24

Telefon:
600 850 609
793 399 992
666 11 9991

Regulamin

Regulamin

 

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem http://www.e-programy.eu, prowadzony jest przez P.W. „GOLD FAJERWERK”, NIP: 573-100-73-44; z siedzibą 42-200 Częstochowa ul.Kiedrzyńska 9

 2. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych

 3. Zamówienia są przyjmowane przez strony http://www.e-programy.eu, lub e-mailem na adres handel@e-programy.eu. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Zakup produktów w sklepie internetowym E-PROGRAMY.EU możliwy jest tylko przez osoby, które ukończyły 18 rok życia.

 4. Oferta jest ważna tylko na terenie Polski za wyjątkiem sprzedaży oprogramowania w wersji elektronicznej, gdzie klucz programu przesyłany jest na email klienta.

 5. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza adresowego zamówienia i automatyczne przesłanie go do nas. Nie wolno udostępniać osobom trzecim nazwy wpisanej w rubryce "hasło" w trakcie rejestrowania się w sklepie - nazwa ta jest unikalna, osobiście wybrana przez Klienta i tylko Jemu przyporządkowana. Pełna odpowiedzialność wraz z ryzykiem za udostępnienie własnego "hasła" spoczywa na Kliencie.

 6. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości tzn. bez podania numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

 7. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  a) w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu na rachunku wpłaty, lub otrzymania potwierdzenia wpłaty przez portal Payu/Płatności.pl )

  b) podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki. w przypadku płatności za pobraniem

  c) w momencie sprzedaży przy odbiorze osobistym i płatności gotówką

 8. Zamówienia można składać przez całą dobę. Zamówienia złożone w soboty niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 9. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

 10. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Klient może anulować zamówienia w dowolnym momencie, nie dotyczy to jednak towarów które są już wysłane lub wykonywane na indywidualne zamówienie (np. klucze i numery seryjne programów).

 11. W przypadku braku zamówionego artykułu w magazynie Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym fakcie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo anulowania lub zmiany zamówienia. Kupujący może wyrazić chęć realizacji zamówienia przez Sprzedającego w terminie późniejszym - niezbędnym np. do sprowadzenia artykułu do sklepu.

 12. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  - przy odbiorze - należność pobiera kurier;
  - przelewem bankowym na konto sklepu lub portal Payu po wysłaniu zamówienia.

  - gotówką – przy odbiorze osobistym

 13. Przy niektórych produktach może być podany orientacyjny czas realizacji zamówienia. Liczone są wyłącznie dni robocze, bez świat i dni ustawowo wolnych od pracy. Jeśli przykładowo wynosi ono 4 dni, te 4 dni zaczyna liczyć się od momentu potwierdzenia zamówienia, czyli np. wpływu przelewu na nasze konto będącego pełną zapłatą za zamówienie.

 14. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili przyjęcia przez sklep zamówienia i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen wyrobów lub kursów walut.

 15. Pracownicy sklepu E-PROGRAMY.EU dokładają wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Asortyment sklepu jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz został legalnie wprowadzony do obrotu.

 16. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian

 17. Wszystkie podane w sklepie ceny dotyczą zakupów tylko poprzez sklep internetowy. Zakupy dokonywane w siedzibie firmy, bez uprzedniego zamówienia w sklepie internetowym, są realizowane na odrębnych zasadach.

 18. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, chyba, że przy danym towarze występuje opcja przesyłki gratis.

 19. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

 20. Przesyłki wysyłamy Poczta Polską, e-mailem lub kurierem. Nie ma możliwości poproszenia kuriera by dostarczył przesyłkę o konkretnej godzinie. Jeśli obawiasz się, że w odpowiednich godzinach nie będziesz mógł odebrać paczki, należy podać inny adres dostawy, pod którym na pewno ktoś będzie - np. do pracy. Po nadaniu przesyłki możemy na życzenie podać informację o numerze przesyłki. Można zadzwonić do odpowiedniej firmy lub wejść na jej stronę śledzenia paczek i po podaniu numeru przesyłki zorientować się kiedy zostanie mniej więcej dostarczona.

 21. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy.

 22. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru przez Kupującego. Prawo odstąpienia Kupujący wykonuje poprzez zwrot towaru Sprzedającemu wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Kupujący musi skontaktować się najpierw ze Sprzedającym informując, go o fakcie odstąpienia i przesłać na własny koszt zwracane artykuły. Nie dotyczy to towarów wykonywanych na zamówienie indywidualne, oraz w których na życzenie klienta dokonano zmian. Reklamacji nie podlegają też towary uszkodzone mechanicznie lub w wyniku nieprawidłowego użytkowania. Towar zwrócony musi być w oryginalnym opakowaniu. Zgodnie z ustawą możliwości zwrotu nie podlegają produkty na imienne zamówienie, podlegające ochronie praw autorskich takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką itp.

 23. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją. Większość sprzedawanych produktów w sklepie posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów. Może się zdarzyć, że dany towar ma zapewniony serwis tzw. door to door - czyli jest zabierany do naprawy przez specjalnego kuriera przysłanego przez producenta. Szczegóły znaleźć można w kartach gwarancyjnych.

 24. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady, powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z Działem Sprzedaży naszej firmy i odesłać go w oryginalnym opakowaniu pod adres sklepu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię faktury lub paragonu oraz opis problemu. W przypadku braku oryginalnego opakowania ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu ponosi reklamujący. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na inny. Jeśli naprawa nie będzie możliwa, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

 25. Zastrzegamy sobie możliwość odesłania reklamowanego towaru na koszt adresata, jeśli towar został dostarczony niekompletny lub sprawny.

 26. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i potwierdzonego przez niego.

 27. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe, które uniemożliwiły realizację umowy.

 28. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu E-PROGRAMY.EU nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

 29. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

 30. Administrator sklepu internetowego e-programy.eu przetwarza dane osobowe Klientów z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) (dalej: u.o.d.o.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, Poz. 1204, z późn. zm.). Administrator przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie, określonym w danych bilingowych oraz w danych kontaktowych, w celu realizacji postanowień umowy zakupu, wystawienia dokumentu sprzedaży oraz niniejszego Regulaminu, na co Klient wyraża dobrowolnie zgodę w chwili zawarcia umowy zakupu.
  Zawierając umowę zakupu Klient oświadcza, że wie o przysługującym mu prawie dostępu do treści danych oraz do poprawiania należących do niego danych osobowych.
  Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich oraz do ich nieudostępniania innym podmiotom.

 31. Dokonanie zakupu ze stron sklepu E-PROGRAMY.EU jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu oraz polityki prywatności. Dane Kupującego są chronione poprzez Politykę Prywatności oraz odpowiednie ustawy.
 32. Ewentualne spory wynikające z umowy zostaną poddane rozstzrygnięciu przez sąd właściwy zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).