Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Zakup przez telefon

Telefony:
34 3242507
600 850 609
793 399 992
666 119 991

Adres:
ul. Kiedrzyńska 9
42-202 Częstochowa

Bank:
Pekao S.A.
12 1240 1213 1111 0000 2379 6362

E- mail:
handel@e-programy.eu

Usługi serwisowe

1. Instalacja oprogramowania
2. Wdrożenie serwisowe urządzeń
3. Instalacja i odczyt kas fiskalnych
4. Przeglądy urządzeń fiskalnych
5. Szkolenia

Serwis24

Telefon:
600 850 609
793 399 992
666 11 9991

Polityka prywatonosci

  1. Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest P.W. "Gold Fajerwerk" z siedzibą w Częstochowie ul. Kiedrzyńska 9.

1. Jeśli udostępniają Państwo dane osobowe to będą one przetwarzane wyłącznie:

1.1. w celu realizacji wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO, a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 pkt a RODO);

1.2. w celach marketingu bezpośredniego i realizacji kontaktów biznesowych oraz handlowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO;

1.3. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych, z zakresu rachunkowości i prawa pracy – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt c RODO;

1.4. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

2. Twoje dane będą przetwarzane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa, jednak nie dłużej niż w okresie do trzech lat od zakończenia kontaktu;

3. Dane mogą być przekazywane pracownikom, kontrahentom, klientom i innym spółkom powiązanym z Administratorem, w szczególności dostawcom systemów informatycznych i usług IT, operatorom pocztowym i kurierom, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Państwem umowy oraz organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.

4. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne.

6. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie dobrowolności ich podania wystarczy wysłać maila na adres handel@e-programy.eu z informacją” nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych".

7. Podkreślamy, że wszystkie dane są bezpieczne i nie są przekazywane osobom trzecim.